Advokat
Bevilling siden 1999

Postadresse:
Inge Krokanns vei 9
7340 OPPDAL