Bevilling siden 1999
Telefon: 73 80 22 80
Mobil: 91 55 02 11
Fax: 73 80 22 81

Besøksadresse:
Ferjemannsveien 10
7014 TRONDHEIM

Postadresse:
Postboks 8809 Nedre Elvehavn
7481 TRONDHEIM