Bevilling siden 2013

Besøksadresse:
Stangsgate 1
3915 PORSGRUNN

Postadresse:
Stangsgate 1
3915 PORSGRUNN

Tilleggsopplysninger:

Advokat Revheim arbeider særlig innenfor følgende rettsområder:

•Arv, generasjons- og dødsboskifte
•Arbeidstvister
•Eiendom
•Generell forretningsjus
•Kontraktsrett
•Overdragelse av aksjer, virksomhet og næringseiendom, herunder due dilligence
•Omorganiseringer, fusjoner og fisjoner
•Selskapsrett
•Skatterett