Kjersti Klaastad Svendsen

Advokat Kjersti Klaastad Svendsen
Advokat

Besøksadresse:
Kongegaten 24

Postadresse:
Postboks 118
3251 LARVIK

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Særlig kopetanse og erfaring med rettspørsmål knyttet til fast eiendom