Advokat
Telefon: 33 42 78 50
Mobil: 95 70 90 08
Fax: 33 42 78 60

Besøksadresse:
Strandpromenaden 9
3212 SANDEFJORD

Postadresse:
Strandpromenaden 9
3208 SANDEFJORD

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Lang erfaring som prossessfullmektig i sivile rettssaker for selskaper og privatpersoner for tingrett og lagmannsrett.
Fast forsvarer ved tingrett og lagmannsretten i straffesaker.