Bjarte Straume

Activ Advokater ANS
Bevilling siden 2002
Telefon: 55 55 71 40
Mobil: 48 21 54 34
Fax: 55 55 71 41

Besøksadresse:
Olav Kyrresgt. 33

Postadresse:
Postboks 83 Sentrum
5803 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Erfaring med prosess og konfliktløsning innenfor en lang rekke saksområder.