Advokat

Postadresse:
Strandgaten 18
5013 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Belgia, Danmark, Irland, Nederland, Spania, Storbritannia, Sverige, USA

Tilleggsopplysninger:

Clas er i utgp. forretningsadvokat og skatteekspert. Han bistår også i en del arbeidsrettslige konflikter typisk i form av oppsigelses-saker. Han bistår i generasjonsskifte, arverettslige spørsmål og selskapsrettslige omorganiseringer. Han hjelper deg med testamenter eller fremtidsfullmakter som han har god kompetanse på. Han har også masse saker med juridisk bistand innen kjøpsrettslige tvister rundt reklamasjon på kjøp/salg av biler, motorsykler, bobiler og båter.