Advokat
Telefon: 57 88 44 00
Mobil: 97 53 38 58
Fax: 57 88 44 01

Postadresse:
Grandavegen 26
6823 SANDANE

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Allmenn praksis med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold. Offentlige anskaffelser. Byggekontrakter og entreprise. Kommunalrett. Forvaltningsrett. Seksjonering. Interkommunale selskaper.