Tor Øystein Enge

Stiegler Advokatfirma AS
Advokat

Besøksadresse:
Fortunen 1
5013 BERGEN

Postadresse:
Fortunen 1
5013 BERGEN

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark

Tilleggsopplysninger:

Bistår også div.selskaper. Møterett for Høyesterett. Bred prosedyreerfaring.