Hilde Elisabeth Jæger

Advokat Hilde Jæger AS
Advokat

Postadresse:
Nygaardsgata 7 A
1606 FREDRIKSTAD

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Min erfaring medfører at jeg er velkjent med strafferettspleien, og herunder forsvarerrollen og rollen som bistandsadvokat. Til orientering har jeg hatt flere forsvareroppdrag og oppdrag som bistandsadvokat for tingretter på Østlandet,og Borgarting lagmannsrett, både i saker der retten settes som meddomsrett og med lagrette.

Jeg forstår viktigheten av å være tilgjengelig for klienten. Jeg er fleksibel, løsningsorientert og har meget stor arbeidskapasitet.