Per Einar Unhjem Johansen

Forenede Advokater Unhjem Johansen
Advokat

Besøksadresse:
Skjæret 9 B
1390 VOLLEN

Postadresse:
Postboks 1393 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Spania, Tyrkia, USA

Tilleggsopplysninger:

Representerer : Har skrevet 2 bøker om spansk - norsk rett for folk flest. Har kontorer i Oslo og Asker og Hol Samarbeidene norske og spanske advokater i Spania. Arbeider i Forenede advokater. Steller mye med dødsbo og testamentsfullbyrder oppdrag. Setter enkelt opp testamenter. Se www.testamentadvokatene.no