Advokat
Bevilling siden 2005
Telefon: 64 84 00 20
Mobil: 93 05 33 19
Fax: 64 84 00 39

Besøksadresse:
Storgata 36
2000 LILLESTRØM

Postadresse:
Storgata 36
2000 LILLESTRØM

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

USA

Tilleggsopplysninger:

Advokatfirmaet Halvorsen har et av de ledende fagmiljøer innen personskadeerstatning i Norge. Vi bistår skadelidte fra hele landet etter trafikkulykker, yrkes- og pasientskade mv. Vi fokuserer på høy faglig standard, nær og rask oppfølging og høy servicegrad - uavhengig hvor i landet du bor. Saker forhandles og føres evt. for alle instanser innen domstolsapparatet, med gode resultater for våre klienter. Vi har lang erfaring og kan vise til gode referanser.