Bilkjøp – mange tvister om bilkjøp

Forbrukerrådet mottar også en del klager på håndverkertjenester. Rørleggere kommer dårligst ut på denne delen av klagestatistikken. Misnøye med håndverkertjenester ender ikke sjelden med at forbrukere søker hjelp hos advokat. Årsaken til dette er at tvister om utførelse av håndverksarbeider kan dreie seg om betydelige beløp.   En advokat kan blant annet bistå med hvordan saken bør håndteres, hvilke argumenter en misfornøyd forbruker bør legge vekt på, og hvilken dokumentasjon som er nødvendig.

Forbrukernes rettigheter ved kjøp av varer og tjenester

Forbrukeres rettigheter ved kjøp av varer og tjenester fremgår av bestemmelsene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. I korthet gjelder forbrukerkjøpsloven når privatpersoner har kjøpt eller kjøper noe fra en næringsdrivende etter 1. juli 2002, og når en privatperson som skal selge noe bruker en mellommann. Salg av bruktbil kan være et typisk eksempel på bruk av mellommann.

Kjøpsloven gjelder for privatpersoner som har kjøpt noe fra næringsdrivende før 1. juli 2002, og ved kjøp og salg mellom privatpersoner uten bruk av mellommann. Kjøp og salg av brukte gjenstander via rubrikkannonser er et typisk eksempel på det siste. Kjøpsloven gjelder også hvis selger har brukt en mellommann, men informert om at mellommannen ikke er selger og ikke har ansvar for mangler.

Krav til varer og tjenester

Forbrukerkjøpsloven sier at varen skal være slik du har avtalt med selgeren. Er ikke varen i samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve i følge loven, har varen en mangel. Det betyr at du kan kreve at selgeren omleverer, retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning. Det er en forutsetning at du reklamerer i tide.

Les mer: Pass på klagefristen ved kjøp

Et hovedprinsipp i forbrukerkjøpsloven er at selger ikke har lov til å gi deg dårligere vilkår enn det loven bestemmer. Hvis selgeren har andre salgsbetingelser enn de som følger av loven, er disse bare gyldige hvis de er bedre for kjøperen enn det loven krever.  Hvis kjøpsavtalen ikke inneholder spesielle krav til den varen du kjøper, sier forbrukerkjøpsloven at du har krav på at varen har samme egenskaper og holdbarhet som tilsvarende varer, og at varen har den kvalitet og de egenskaper som selgeren har opplyst om direkte eller gjennom markedsføring. I tillegg har du krav på at varen oppfyller offentlige sikkerhetskrav, er fri for heftelser og at det følger med en forståelig bruksanvisning.

Du finner advokater med kompetanse på kjøp, salg og leie på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: