Ansatt godtar ikke endret arbeidstid

Publisert: 10.05.2024

En ansatt har 30 %-stilling på dagtid. Dette fungerte godt før, men nå har behovet endret seg. Vi har nesten ikke flere oppdrag på dagtid. Men vi har stort behov for ettermiddag og kveldstid. Dette tilbyr vi den ansatte, men han svarer nei. Den ansatte er vanskelig og vil ikke samarbeide. Truer med advokat. Han har fast lønn og krever at han kun skal jobbe dagtid. Har vi ikke jobb til han, er det vårt problem, og han møter på jobb og gjør tullejobber på dag for å fylle timene sine. Hva gjør vi?

Svar:

Den ansatte må sies opp med en endringsoppsigelse hvor vedkommende tilbys en annen arbeidstid. Formell fremgangsmåte må følges for å tilfredsstille de formelle kravene i arbeidsmiljøloven. Oppsigelsen må være skriftlig og er effektiv fra den 1. i måneden etter at den er sendt, rekommandert eller overlevert personlig. Det gjelder avtalt oppsigelsestid fra den 1. i etterfølgende måned. Oppsigelsen blir endelig om den ansatte ikke aksepterer den tilbudte arbeidstiden.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: