Arbeidsgiver avlyser avtalte ekstravakter

Publisert: 28.02.2022

Jeg jobber i et bofellesskap, med fast ca. 10 % stilling. Derfor jobber jeg også som vikar og tar mye ekstravakter på samme stedet. I påsken har jeg fått tildelt flere vakter, fordi en fast ansatt var i permisjon. Nå har jeg fått vite at vaktene er fjernet fra vaktlisten, fordi vedkommende kommer tilbake fra permisjon tidligere enn planlagt. Har arbeidsgiver lov til å fjerne meg fra vakter når de er avtalt? Hvilke rettigheter og krav har jeg i denne situasjonen?

Svar:

En avtale er bindende og skal holdes. Dette gjelder også en avtale om ekstra vakter, utover din arbeidskontrakt på 10 % stilling. Med mindre arbeidsgiver har tatt et klart forbehold om endringer av vaktplanen eller lignende, har du etter min vurdering krav på å få gjennomføre ekstraarbeidet og arbeidsgiver vil ha en tilsvarende lønnsplikt. Når jeg rådgir arbeidsgivere i slike situasjoner, pleier jeg å anbefale en dialog med arbeidstaker, for å se på muligheten for å utføre ekstraarbeidet på et annet tidspunkt. Det er altså større handlingsrom for å flytte på ekstravaktene, enn ensidig å kansellere disse fra arbeidsgivers side.

Min råd til deg er å kontakte arbeidsgiver og forklare at ekstravaktene som er avtalt er viktige for deg og at du ønsker å gjennomføre disse. Du kan eventuelt signalisere at du kan være fleksibel på endring av tidspunkt.

Del denne artikkelen: