Arbeidsgiver endrer lønn fra fast til timebetalt

Publisert: 09.02.2023

Arbeidsgiver har gitt muntlig beskjed om at de skal endre lønnsvilkårene fra fastlønn til timebetaling uten at arbeidstakere kan si noe på det. Arbeidsgiver har også sagt det ikke er noe vits i å komme tilbake til jobb etter sykmelding, da de kommer til å gi arbeidstaker oppsigelse om det skjer.

Svar:

Arbeidsgiver er bundet av det som er avtalt i arbeidskontrakten og kan ikke ensidig endre de ansattes lønnsvilkår. Videre skal oppsigelser være saklig begrunnet, jf. aml. § 15-7. Det er usaklig oppsigelse dersom arbeidsgiver beslutter oppsigelse av alle som blir sykmeldt. Før en eventuell oppsigelse har arbeidsgiver plikt til å gjennomføre et drøftingsmøte og en eventuell oppsigelse må skje skriftlig. Arbeidstaker har også krav på oppsigelsestid, hvor man mottar lønn og utfører sine arbeidsoppgaver.

Del denne artikkelen: