Arbeidsgiver gir ikke nok timer

Publisert: 22.03.2023

Jeg er ansatt 100% fast som oppvask i en restaurant og jeg kjente fra arbeidsgiver at de har problemer til å skaffe meg nok timer til å fylle stillingen. Kan man i denne situasjonen skaffe meg ekstra jobb i en annet sted for mer timer mens jeg er ansatt der i 100 % stilling?

Svar:

Du bestemmer i utgangspunktet selv over fritiden din. Men når du har inngått en arbeidsavtale, gjelder dette ikke helt uten begrensninger hvis du ønsker å skaffe deg en ekstrajobb et annet sted.

For å kunne nekte deg å skaffe en ekstrajobb, må arbeidsgiveren din kunne vise til et rettslig grunnlag.

Et slikt rettslig grunnlag kan finnes i arbeidsavtalen din, hvor det for eksempel kan være inntatt krav om forhåndssamtykke fra arbeidsgiver for bierverv. Da må arbeidsgiver i tilfellet kunne vise til en saklig grunn for å nekte.

Den generelle lojalitetsplikten i ansettelsesforhold kan også være et rettslig grunnlag for å nekte, hvis du for eksempel tar ekstrajobb hos en konkurrent, eller hvis ekstrajobben gjør deg så sliten at du ikke er i stand til å utføre arbeidsoppgavene dine.

Det er uansett alltid lurt å ta en samtale på forhånd, for å undersøke om arbeidsgiveren din har synspunkter på at du skaffer deg en ekstrajobb.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: