Arbeidsgiver har fjernet vakter uten forvarsel

Publisert: 25.10.2023

Arbeidsgiver fjernet mange av vaktene mine uten forvarsel. Fant ut av det fordi jeg sjekket vaktlistene. Jeg er ansatt på 100 % men får ikke halvparten en gang. Hva skal jeg gjøre?

Svar:

Du vil alltid ha krav på den avtalte lønn for den avtalte arbeidstiden. En reduksjon i din arbeidstid i forhold til det som er avtalt, er en stillingsendring som medfører at din arbeidsgiver må foreta en endringsoppsigelse etter reglene i arbeidsmiljøloven. Denne endringsoppsigelsen må være formelt korrekt og saklig begrunnet. I motsatt fall er den ugyldig. Slik du beskriver forholdet, så har du krav på avtalt lønn for det arbeidet som opprinnelig er avtalt. Det er arbeidsgivers oppgave og plikt å administrere din arbeidskraft, men arbeidsgiver kan ikke redusere din avtalte lønn og kan heller ikke endre på ditt arbeidsforhold ensidig uten avtale med deg.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: