Arbeidsgiver har økt stillingsprosent

Publisert: 20.12.2022

Jobbet i 100 %-stilling i 10 år på barneskole. Nå sier arbeidsgiver vi må jobbe en 10 %-stilling utenfor skolen 3 ganger i uken. Men i arbeidstiden vi har på skolen i de 100 % det blir for mye for oss. Jobber som renholder. Bygget er på 250 kvadrat. Har revmatisk sykdom og slitasje i rygg. Kan vi si nei at vi ikke orker, for det går ut over helsa.

Svar:

Arbeidsgiver kan ikke ensidig endre på din arbeidsavtale. Innenfor arbeidsavtalen kan arbeidsgiver pålegge lovlig overtid, men ikke som en fast ordning. Hvis arbeidsavtalen bestemmer arbeidssted, så kan heller ikke arbeidsgiver kreve overtid et annet arbeidssted. En løsning på dette må ta utgangspunkt i din arbeidsavtale. Hvis ikke noe er skrevet om sekundært arbeidssted, kan du ikke tilpliktes å arbeide et annet sted. Når det gjelder sykdom, så må du ta dette opp med din fastlege som vil håndtere dette i forhold til NAV.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: