Arbeidsgiver krever tilgjengelighet under fødselspermisjon

Publisert: 30.11.2022

Jeg er fast ansatt i et norsk selskap. Jeg skal ut i foreldrepermisjon neste år. Arbeidsgiver tilbyr å dekke mellomlegget mellom stønad fra NAV (6G) og 100 % av min lønn i 2 måneder mot at jeg forplikter meg med til 12 måneders arbeidsplikt hos arbeidsgiveren etter endt permisjon og at det forutsettes også at jeg er tilgjengelig for bistand ifm potensielt viktige oppdrag. Mine spørsmål er følgende: Er det lov 1) å jobbe mens man er i foreldrepermisjon 2) å kreve 12 måneders arbeidsplikt?

Svar:

Hvis du i utgangspunktet kun har krav på stønad fra NAV og arbeidsgiver tilbyr å dekke mellomlegget mellom NAV-ytelse og ordinær lønn, må du vurdere hva tilbudet innebærer for deg økonomisk sett og vurdere tilbudet opp mot bindingstiden. Jo høyere lønn du har, jo mer betaler arbeidsgiver som gjenytelse for bindingstiden. Tilbudet kan også anses å være et forhandlingsutspill, som du eventuelt kan forhandle videre på. Arbeidsgiver kan uansett ikke kreve 12 måneders arbeidsplikt, så bindingstid må eventuelt avtales mellom dere.

Når det gjelder arbeid i foreldrepermisjon, så kan ikke arbeidsgiver kreve dette av deg. Du må selv vurdere hva som føles riktig. Noen arbeidstakere vil oppleve det som positivt å holde kontakt med arbeidsgiver under permisjonen, mens andre vil trenge å fokusere fullt og helt på omsorgsoppgaven og barnet. Hvis du har en stressende arbeidshverdag kan det bli mye å forplikte seg til å være tilgjengelig for arbeidsgiver under permisjonen. Da er min anbefaling heller å koble ut arbeidet helt under permisjonen og fokusere på barnet, men dette er det bare du selv som vet svaret på ift. hva som er riktig for deg.

Del denne artikkelen: