Arbeidsgiver kutter i muntlig avtale om økt stilling

Publisert: 11.03.2024

Jobber som deltidsansatt på butikk, har en arbeidskontrakt på 10 %. Siden desember har jeg jobbet 20/25 % ettersom 2 sluttet. Spurte butikksjef om det var mulig å fortsette slik. Han sa det skulle gå helt fint og at det var bra jeg ville jobbe mer. Har nå jobbet i en slik stilling i 3 måneder, snart 4 måneder. Det har vært litt diskusjoner på jobb i det siste med butikksjefen, og forrige vaktbytte sa han plutselig vi har ikke bruk for deg lenger, du går tilbake til 10 %. Har spurt om ny kontrakt før dette.

Svar:

Det er arbeidsavtalen din som regulerer dette. Hvis din skriftlige arbeidsavtale sier 10 %, så må det avklares om denne er endret ved muntlig avtale til 20-2 5%. Hvis det kan fastslås, så kan ikke arbeidsgiver endre denne eller redusere arbeidstiden til 10 % uten at det er avtalt med deg. I så fall må arbeidsgiver foreta en endringsoppsigelse av deg hvor du sies opp for det arbeidet som overstiger 10 %. En slik oppsigelse må være formelt riktig og følge reglene i arbeidsmiljøloven i tillegg til at endringen må være saklig begrunnet. Arbeidsgiver vil være erstatningsansvarlig om arbeidsgiver unnlater å gi en formelt korrekt og saklig begrunnet endringsoppsigelse. Du vil da også kunne få dom på at du skal fortsette med den arbeidsmengden som er avtalt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: