Arbeidsgiver ønsker oppsigelse pga AAP

Publisert: 19.08.2022

Jeg har nå fått innvilget AAP etter å ha vært sykemeldt i ett år. Jobben min trenger folk i stillingen min og vil ikke godkjenne permisjon uten lønn. De vil helst si meg opp, men har ikke grunnlag for å kunne si meg opp og spør meg derfor pent om jeg kan si opp jobben. Pga sykdommen min kommer jeg heller ikke tilbake i den jobben jeg har nå. Det jeg lurer på er hva skjer hvis jeg sier opp jobben selv, hva er rettighetene mine oppi alt dette? Hva skjer hvis jeg nekter å si opp?

Svar:

Selv om du er innvilget AAP kan arbeidsgiver ikke kreve at du skal si opp din stilling. Etter verneperioden på ett år ved sykdom er du ikke lenger vernet mot oppsigelse fra arbeidsgiver. En oppsigelse fra arbeidsgiver krever likevel at det er saklig grunn iht. aml. § 15-7. En saklig oppsigelse innebærer at arbeidsgiver må dokumentere at tilretteleggingsplikten er oppfylt, at prognosen din for å komme tilbake i arbeid er dårlig eller usikker, samt at en rimelighetsavveining tilsier at det er saklig å beslutte en oppsigelse. Hvis du arbeider i en stor virksomhet vil kravene til tilrettelegging være noe skjerpet, slik at arbeidsgiver må ha forsøkt det som er mulig for å få deg tilbake i arbeid.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: