Arbeidsgiver slettet fleksitid uten advarsel

Publisert: 23.08.2023

Vi har fleksitid. I januar slettet arbeidsgiver all fleksitid over et visst antall timer. Dette ble gjort uten å å gi beskjed, vi hadde ikke anledning til å ta ut fleksitid - fikk knapt tatt ut ferien. Har arbeidsgiver lov å slette disse timene i et sånt tilfelle? I tillegg ble vi bedt om å jobbe ekstra, men det måtte settes på fleksitid. Har bedt om utbetaling med 50 % overtidstillegg, men det aksepterer ikke arbeidsgiver.

Svar:

Etter arbeidsmiljøloven har du krav på 40 % overtidsbetaling. Din arbeidsavtale kan bestemme en annen sats. Arbeidsgiver har ikke anledning til å fjerne fleksitid. Du har krav på overtidsbetaling med mindre arbeidsavtalen eller enighet bestemmer noe annet. Arbeidsgiver råder ikke ensidig over dette. Du beskriver ellers et uryddig ansettelsesforhold mht arbeidstid. Bruk av fleksitid må være avtalebasert, og overtid må være basert på pålegg fra arbeidsgiver om å arbeide utover ordinær arbeidstid. Det er anbefalt at slike ordninger enten nedfestes i arbeidsavtalene eller i en tariffavtale.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: