Arbeidsgiver vil trekke i lønn i ferien

Publisert: 13.06.2023

Har sagt opp min stilling den 30.05. Har 3 mnd oppsigelse. I juni blir det betalt ut feriepenger. Jeg mener jeg har ferie til gode lønnet, men arbeidsgiver sier da vil da trekke meg i lønn dette kan vel ikke stemme? ( og eventuelt hvor mye ferie lønnet har en rett på lønnet før en slutter).

Svar:

Jo, dette kan nok være riktig. Man har ikke krav på lønn for dager man avvikler ferie, man får utbetalt opptjente feriepenger. Det er derfor ikke riktig å si at man har "lønnet ferie", med mindre det følger av arbeidsavtalen din at du skal ha lønn i 12 måneder i tillegg til feriepenger (dette er svært uvanlig).

Hvis du har ferie til gode fra tidligere år, så vil det som regel være ferie som du allerede har fått utbetalt feriepenger (og dermed allerede har fått den økonomiske kompensasjonen du har krav på) for å ta ut. Hvis du velger å ta ferie du har til gode nå, vil det være riktig å trekke deg i lønn for disse dagene, siden du ikke har rett til å få utbetalt både feriepenger (utbetalt tidligere) og lønn for disse dagene du nå eventuelt tar ut som ferie.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: