Arv av eiendom med tinglyst urådighet

Publisert: 08.11.2023

Jeg er særkullsbarn. Min mor arvet et lite småbruk av sine foreldre. Dette står i hennes navn. Det er tinglyst en urådighet som sier at eiendommen bare kan overføres i nedadstigende arverekke. Hun har barn med avdøde ektefelle som hun skal skifte med. Det finnes ikke ektepakt eller særeie avtale utover tinglyst urådighet. Skal småbruket holdes utenfor skifte med første avdødes barn?

Svar:

Det fremstår her som at mor har arvet et småbruk, som ikke er bestemt som særeie. Men da dette er arvet og i behold, kan hun kreve skjevdeling. Da kan ikke avdødes barn kreve noe arv av verdien av småbruket, da dette tilhører mors rådighetsdel.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: