Ekteskap og særeie av leilighet

Publisert: 20.11.2023

Jeg har en leilighet som har en verdi på ca. 3mill og har et resterende lån på ca. 1.9mill Det vil si at jeg har over 1mill egenkapital i bolig. Jeg giftet meg med en fra Thailand. Jeg betaler alt av utgifter. Absolutt alt! Jeg står som eneeier på bolig 100% Vi ble enig om at vi skulle spare hver for seg til neste bolig vi skal kjøp sammen. Hvis det skulle bli skilsmisse før det. Har hun krav på halvparten av min bolig? Vi har ikke skrevet noen form for avtaler.

Svar:

Hvis dere ikke har opprettet ektepakt, vil alle verdier som er skapt under ekteskapet inngå i delingen ved skilsmisse, etter fratrekk for gjeld etter nærmere regler. Det man hadde med seg av verdier inn i ekteskapet, eller har mottatt i arv eller gave fra andre under ekteskapet, kan man imidlertid kreve holdt utenfor, som egne skjevdelingsmidler. For nærmere vurdering/beregning av skjevdelingskrav, er det relevant om verdiene kan "følges" og dokumenteres, og hva som er i behold ved skjæringstidspunktet (det faktiske samlivsbruddet, eller da søknad om separasjon ble sendt inn). Det er nettoverdien som er relevant.

Hvis dere er enige om at hver av dere heller skal beholde alt han/hun kjøper eller betaler ned eller sparer under ekteskapet, kan ektepakt med fullt særeie (eller delvis særeie, med nærmere angivelse av hva som skal være særeiemidler) være aktuelt. Merk imidlertid at den lengstlevende i utgangspunktet ikke kan sitte i uskiftet bo med den andres særeiemidler, med mindre dette avtaltes særskilt ved avkryssing i ektepakten. Merk også at det er formkrav ved opprettelse av ektepakter.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: