Er arbeidsavtalen lovlig?

Publisert: 19.02.2024

Jeg undrer på om min arbeidsgiver bryter reglene for overtid. I kontrakten min står det at lønn er xxx.xxx, "arbeidstaker må påregne en del overtid" og at "lønnen inkluderer kompensasjon for overtidsarbeid". Det er alt som står ang. overtid. Iflg loven, som jeg tolker det, så er ikke dette lovlig. Hvis arbeidsgiver velger å ha overtid inkludert i lønnen, skal det stå hva som er grunnlønn, og hva som er faktisk kompensasjon for overtid. Har jeg en sak?

Svar:

Den avtalen du beskriver er ikke ulovlig, men du har rett i at den burde fremgått hva som er grunnlønn og hva som er faktisk kompensasjon for overtidsarbeid. Måten dette er formulert på i din avtale, gjør det vanskelig for begge parter å vite hva som skal regnes som et tillegg til grunnlønnen.

Om du har en sak eller ikke vil nok uansett komme an på om du har eller ikke har arbeidet mer overtid enn det du har fått kompensasjon for. Slik avtalen er formulert kan dette være vanskelig å finne frem til, men hvis du mener du har jobbet mer enn det du har fått kompensert for, kan du fremsette et krav.

Dersom du ønsker en vurdering fra en advokat, kan du ta kontakt med den advokatvakten som ligger nærmest der du bor. Mer informasjon om advokatvakten finner du her: https://advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: