Får færre arbeidstimer enn avtalt

Publisert: 07.03.2022

Jeg har signert en fast kontrakt, 100 % stilling, med garantert 39 arbeidstimer per uke. Men til tross for kontrakten, gir arbeidsgiveren meg bare 35 timer i uken. Har arbeidsgiver rett til å kutte i lønnen min selv om det ikke står i kontrakten at det kan endre arbeidstiden min?

Svar:

Lovens arbeidstid i full stilling for dagtidsarbeid er 40 timer per uke, mens den tariffavtalte arbeidstiden for dagtidsarbeid er 37,5 timer per uke. Ved belastende arbeidstidsordninger går uketimetallet ned, men slik at timelønnen skal oppreguleres slik at arbeidstaker ikke taper på å arbeide i en belastende arbeidstidsordning. For arbeid som drives hovedsakelig om natten, for skift- og turnusarbeid som drives regelmessig på søn- og helgedager, og for arbeidstidsordninger som medfører arbeid minst hver tredje søndag, skal den samlede tariffavtalte arbeidstid for eksempel ikke overstige 35,5 timer pr. uke.

I saken her har jeg ingen informasjon om din arbeidstidsordning. Full stilling for dagtidsarbeid er enten 40 timer etter loven eller 37,5 etter tariffavtale, så 39 timers uke "stemmer ikke" med noe av dette. Arbeidsgiver er for øvrig bundet av kontrakten som er inngått og må svare lønn iht. dette uavhengig av om arbeidsgiver har arbeid til deg eller ikke.

Del denne artikkelen: