Får ikke skjøte på leilighet pga panthavere

Publisert: 16.01.2023

Ved overtagelse av en leilighet får jeg ikke skjøte. Jeg har undersøkt med kartverket, og får opplyst at det det er 4 panthavere på eiendommen, +2 private. Sender det videre til megler og selger. Alle panthaverne må slette før jeg kan få skjøte, er svaret. Jeg mener at selger/megler har holdt tilbake vesentlig informasjon overfor kjøper,(meg). Jeg trenger hjelp, veiledning i forhold til veien videre. Håper dere kan hjelpe?

Svar:

Du må vurdere å klage til megler og evt. benytte advokat til dette. Iht. kontrakt vil jeg tro du har fått lovnad om å motta heftelsesfritt skjøte da dette er det vanligste ved eiendomssalg. Meglere har normalt forsikringsselskaper som representerer dem hvis du varsler krav etter meglerfeil. Du vil kunne ha rett til dekning av advokatutgifter via rettshjelpsforsikring.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: