Ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 18.02.2022

Har jobbet fast i kommune siden høst 2014. Helsevesenet. Ble forflyttet fra BPA til Hjemmetjenesten i april 2021. Har sagt opp jobben min nå (flytter). Oppsigelsen fra 1.02.2022. Skal jobbe ut april. Lurer på om jeg har krav til noe ferie nå i oppsigelsestid, siden jeg sier opp så tidlig og får ikke tatt ferie i hovedperioden. Fikk beskjed om at jeg ikke kan ta ferie nå. Da blir det ferie uten lønn/trekk i lønn. Hva er riktig og hva er muligheten her? Kan jeg ha krav på velferdspermisjon med lønn?

Svar:

Arbeidsgiver har antakelig en ordning med samlet trekk i lønn for ferieavvikling f.eks. i juni, i kombinasjon med samlet utbetaling av feriepenger som ble opptjent året før. Med en slik ordning kan ansatte avvikle feriefritid når som helst på året, uten lønnstrekk. Det blir altså mye mindre administrasjon for arbeidsgiver. I og med at du skal avslutte ditt arbeidsforhold midt i året, og altså før arbeidsgiver foretar trekk i lønn for ferieavvikling, må arbeidsgiver eventuelt trekke deg i lønn for de feriedagene du ønsker å ta ut frem til ansettelsen opphører. Du har samtidig rett til å få utbetalt opptjente feriepenger, i samsvar med det antall feriedager du tar ut. Hvis du f.eks tar ut en ukes ferie, vil du få noe av de opptjente feriepengene utbetalt. Resten av feriepengene vil bli utbetalt når arbeidsforholdet opphører. Du må samtidig huske på at ny arbeidsgiver vil foreta trekk i lønn når du avvikler feriefritid i nytt arbeidsforhold, så det lønner seg å sette feriepengene til side frem til du skal avvikle hovedferie.

Del denne artikkelen: