Feriepenger ved oppsigelse

Publisert: 29.09.2022

Har gått over på arbeidsavklaringspenger etter tolv mnd sykemelding. Jeg har den siste mnd vært på drøftelsesmøte og har nå fått oppsigelsen. Mitt spørsmål er, jeg har tre mnd oppsigelse. Når det gjelder utbetaling av feriepenger som jeg har utestående, har jeg krav på å få de nå eller etter oppsigelsestiden?

Svar:

Feriepenger har en krav på å få utbetalt når en avvikler ferie. Dette gjelder feriepenger opptjent i kalenderåret forut for når ferien tas ut. Opptjente feriepenger i oppsigelsesåret, har en først krav på å få utbetalt ved siste lønnsutbetaling ved fratreden.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: