Vil ekteskap med særboerskap påvirke uføretrygden?

Publisert: 24.06.2024

Jeg er skilt og har to barn boende med meg (barneskole + ungdomsskole). Kjæresten og jeg ønsker å gifte oss, men familiesituasjonen tilsier at vi ikke kan bo sammen enda. Vi ser for oss å være særboere til ungene er større. Jeg er ufør. Hvordan kan og vil et ekteskap med særboerskap påvirke min stønad fra NAV?

Svar:

Hovedårsaken til at ekteskap/samboerforhold vurderes som økonomisk relevant for slike ytelser, er at man da har en annen voksen å dele en del kostnader i det daglige med (bolig, strøm osv.). Det er generelt sett dyrere å bo alene. Ektefeller har også en gjensidig underholdsplikt. Ved forsørgeransvar for barn, kan man søke om barnetillegg.

Hvordan NAV konkret vurderer dette ved særbo, og hvilken betydning det konkret vil ha i deres situasjon, er vanskelig å vite uten mer informasjon. Det offentlig har imidlertid en veiledningsplikt, - så man kan eventuelt sende en skriftlig henvendelse til NAV for å spørre.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: