Arbeidsuførhet

Innhold

Vil ekteskap med særboerskap påvirke uføretrygden?

24. jun 2024 · spørsmål

Jeg er skilt og har to barn boende med meg (barneskole + ungdomsskole). Kjæresten og jeg ønsker å gifte oss, men familiesituasjonen tilsier at vi ikke kan bo sammen enda. Vi ser for oss å være særboere til ungene er større. Jeg er ufør. Hvordan kan og vil et ekteskap med særboerskap påvirke min stønad fra NAV?

Les mer

Jeg fikk avslag fra trygderetten i yrkesskade med begrunnelse i tidsoverskrift, men det stemmer ikke.

03. apr 2024 · spørsmål

Jeg fikk avslag fra trygderetten i yrkesskade med begrunnelse i tidsoverskrift, men det stemmer ikke. Kan man dokumentere at man trenger fri rettshjelp?

Les mer

Kan lånet mitt bli slettet eller redusert etter man blir ufør?

20. mar 2024 · spørsmål

Hei Jeg er blitt 100% ufør og har stort lån. Kan lånet mitt bli slettet eller redusert, siden jeg har problemer med å betale nå p.g.a. økonomien min er kraftig redusert.?

Les mer

Kan NAV frata meg min uføretrygd dersom jeg investerer pengene jeg får i fond, aksjer og BSU?

20. mar 2024 · spørsmål

Jeg er ung ufør og har siden 2020 investert penger i fond, aksjer og BSU. 60-75% av min netto utbetaling har jeg investert i dette og lurer på om nav kan frata meg min uføretrygd dersom jeg blir for rik på dette?

Les mer

Er 100% ufør og lurer på om jeg kan få noe av min gjeld slettet?

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er 100% uføre. har ca 600 tusen i gjeld, mye av det er gammelt. Jeg har nylig fått diagnose ADHD. Jeg har fått papirer på at jeg er lett psykisk utviklingshemming. samt noen andre diagnoser. Er det da mulig og få noe av gjelden slettet? vil det være lettere og kunne få gjeldsordning? for sånn det er nå klarer jeg ikke og håndtere gjelden.

Les mer

Mistet to gode venner og har blitt 100% ufør, og ønsker erstatning

07. feb 2024 · spørsmål

Hei. Mistet to gode venner med et års mellomrom i to alvorlige ulykker jeg var nær vitne til i midten av tenårene. Jeg er nå dobbelt så gammel. Det ble for mye for meg å takle så jeg ble sendt til psykolog og ble sterkt medisinert for de psykiske lidelsene jeg fikk som følge av det, noe jeg fortsatt er. Fikk inv. 100% ufør men ikke ung ufør selv om alt er godt dokumentert fra dag 1. Jeg var noen år i arbeid før kroppen sa nei. Har jeg en god sak? Rettigheter? Erstatning for tap av intekt e.l?

Les mer

Har min nåværende leder brutt taushetsplikten?

08. jan 2024 · spørsmål

Jeg har endt i en litt rar situasjon, hvor jeg kort etter jobbskifte ender med en sykemelding, hvor det oppdages, at jeg har en kronisk sykdom. Jeg har alltid hatt veldigt lavt sykefravær. Min nåværende leder, har ringt til en jeg oppga som referanse ved jobbskiftet og beskyldt dem for å lyve om min tilstedeværelse på jobb og insinueret, at det er en situasjon på nåværende arbeidsplass, som leder må danne seg et bilde av. Mitt spørsmål er da. Har min nåværende leder brutt sin taushedsplikt?

Les mer

Hva bør man gjøre når man får avslag på sletting av gjeld?

07. nov 2023 · spørsmål

Lånte 63 000 i Lånekassen i 1990-1991 som psykisk syk etter en svært belastende oppvekst. Hadde store psykiske problemer utover -90 tallet der de fleste år var uten fast bolig, uten jobb, og også uten penger fra NAV, eller melde SI om at jeg ikke hadde arbeide eller sende meldekort som ville stoppet renter. Etter 25 år med store utfordringer ble jeg uføretrygdet i 2017 pga pst. Søkte da om å få slettet rest på lån hos SI. Avslag på grunnlag av hensynet til samfunnet. 30 år med trekk. 600k til SI

Les mer

Kan sykdom eller skade påvirke uføregraden? Har dette noen betydning?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg ble uføretrygdet i desember 2018 med grunn i en type skade/tilstand. Om man senere får annen type sykdom/skade, urelatert til den første, men som også i seg selv er grunn nok til uføretrygd. Kan dette ha noe innvirkning, økonomisk, på den uføretrygd man opprinnelig har? Eller er det slik at har fått godkjent ufør med en tilstand/sykdom har det ikke noe å si hva som kan skje senere!.

Les mer

Høy skatt på utbetaling av uføreforsikring

24. apr 2023 · spørsmål

I have a private disability insurance from Germany that pays out a monthly amount. The decision to pay out was reached last year, so in addition I received back payment for the last three years. According to the tax calculation I now need to pay almost 50 % of this income in taxes. However when I look online, I see that the private insurances in Norway (and the ones in Germany for that matter), say that the taxation of this kind of insurance is usually around 5 %. What can I do?

Les mer

Uførepensjon med inntekt fra eget firma

25. mai 2022 · spørsmål

Dersom man driver et eget firma og blir ufør, kan man tjene 0,4 G uten at trygden blir redusert. Det tilsvarer for eksempel 1-2 timer daglig, men som eier er man jo opptatt av å holde øye med og følge opp virksomheten. Eksempelvis kan man da være mye mer til stede i lokalet enn denne tiden uten å arbeide. Hva sier skattereglene i forhold til dette? Når anses man å utføre arbeid i egen bedrift?

Les mer