Arbeidsuførhet

Innhold

Jobbet for kort for å få forskringsutbetaling

21. feb 2020 · spørsmål

Hei jeg har jobbet offentlig sted og hadde forsikring via kommunen. Etter 15 mnd jeg ble sykemeldt og etter det fikk jeg 100 % ufør. Jeg har søkt forsikringselskapet angående utbetaling, men fikk svar jeg må være medlem minst 3 år og fikk avslag. Er dette riktig?

Les mer

Ta verv som styreleder når man er sykemeldt

21. jan 2020 · spørsmål

Jeg har et spørsmål vedrørende sykemelding. Jeg har vært sykemeldt i 2 måneder fra mine vikarjobber og mottar sykepenger fra NAV. Jeg har 3 kamerater som skal starte med et firma i form av AS. De vil ha meg som styreleder uten lønn , og jeg er redd at jeg mister retten på sykepenger. Har det noe påvirkning for min del? Eller er det lønn nav bryr seg om?

Les mer

Uføreforsikring når man er på AAP

04. des 2019 · spørsmål

Jeg ble sykemeldt for 3 år siden i et år, og så gikk jeg over på AAP. Deretter gikk jeg over i hundre prosent jobb, men måtte etter 8 mnd gjenoppta min AAP, så jobbet jeg 50 prosent i 7 mnd fram til i sommer, og så måtte jeg gå over i hundre prosent AAP. Ingen har fortalt meg om uføreforsikring osv til meg, før nå, og ba meg tegne det gjennom LO favør siden jeg hadde medlemskap der med forsikringer. Nå har jeg tegnet en uføreforsikring, men vet ikke nå om det blir godkjent og er mulig?

Les mer

Krav til forsikringsselskap via fagorganisasjon

30. sep 2019 · spørsmål

Nylig 100 % ufør. Sendt inn krav til forsikringsselskap. Forsikringen var obligatorisk ved innmelding i fagorganisasjon. Siden jeg har en lang sykdomshistorie, også fra før innmelding, tviler jeg på at jeg får noe - i alle fall ikke uten kamp (det finnes argumenter relatert til sykdomsutvikling og tidspunkt for diagnose). Så til poenget: Ved innmelding i forbundet ble det reklamert med fritak for å sende inn helseattest. Vil det ha noe å si når sykdomshistorien min skal granskes?

Les mer

Mister uføreforsikring hvis man jobber

02. sep 2019 · spørsmål

Kanskje ikke helt riktig kategori å spørre under jobb, men mitt spørsmål er om å prøve å komme tilbake i litt jobb og om uføreforsikring i Klp. Jeg er 100 % ufør. Jeg var ung da jeg vart ufør og jobbet på den tiden 50 % selvstendig som møbelsnekker og 50 % som arbeidsleder på en vernet bedrift. Om jeg begynner å jobbe 50 % selvstendig, hvorfor har jeg da ikke rett på penger fra Klp? Jeg hadde jo i utgangspunktet to forskjellige jobber?

Les mer

Ung ufør

06. aug 2019 · spørsmål

Jeg ønsker å søke ung ufør. Jeg har gått på AAP i over 4 år, har det ut desember 2019. Nå er jeg i traumebehandling. Har vært utsatt for overgrep og det har vært i rettssystemet og fikk en dom på fire år. Jeg synes det er veldig vanskelig å forholde meg til NAV. Hvordan går jeg best frem her?

Les mer

Får ikke lønn

30. jul 2019 · spørsmål

Jeg gikk på arbeidsavklaringspenger og hadde en jobb som jeg fortsatt har idag, på 6 timer, 2 dager i uken! Jeg ble tilslutt 100 % uføretrygdet! Fikk beholde jobben, men jeg har aldri fått noe lønn. Har jeg ikke rett til lønn? Har hørt at det ikke er lov å jobbe gratis i Norge, og at ufør ikke blir ansett som lønn, da det er noe jeg skulle hatt uansett!

Les mer

Invalid etter skade fra ungdomstiden?

25. apr 2019 · spørsmål

Skade som skjedde på skolen som barn. Jeg fikk brudd i venstre og høyre håndledd som 13 og 14-åring. Begge ulykker var i skolegård om vinteren, for 25 år siden. Jeg ble gipset på sykehus begge ganger. I slutten av tenårene så begynte jeg å merke at jeg fikk litt restriksjoner i ting jeg kunne gjøre. Jeg kan ikke løfte tungt, bowle, trene vekter, ting som påfører belastning på håndleddene. Jeg har aldri sett på meg selv som invalid, jeg har bare tilpasset meg. Har jeg igrunn en invaliditetsgrad?

Les mer

Utbetaling av uføreforsikring

03. okt 2018 · spørsmål

Har blitt vurdert som 50 % nedsatt arbeidsevne og har søkt om ufør etter 4 år på AAP. Har en privat uføreforsikring som det står at jeg får utbetalt, hvis jeg har vært 50 % arbeidsufør sammenhengende i 2 år. Er dette noe jeg har rett på nå eller må jeg først bli erklært ufør i 2 år? Jeg var mer enn 50 % sykemeldt før AAP. Ved AAP jobbet jeg alt fra 20-60 %. Regnes de årene da som 50 % redusert arbeidsevne selv om jeg jobbet 60 % i en periode? Eller må det være 50 % ? (hørt at AAP tilsvarer 50 %?)

Les mer

Får ikke arbeidskontrakt eller utbetalt lønn

28. aug 2018 · spørsmål

Jeg har sett i mine NAV papirer, jeg ble ufør i 2016, og etter det så har jeg jobbet med å frakte og hentet biler over nesten hele Norge,holdt et selvvaskeanlegg ved like + brøyting på vinteren. Jeg har ikke mottatt en eneste krone, og får ikke arbeidskontrakt. Jeg fikk muntlig lovnad om en liten stilling i januar i 2017. Hva kan jeg gjøre?

Les mer