Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Marijam Engedahl Vaghefi

Advokatfirmaet Vaghefi AS

Relevant arbeidserfaring

2017 Advokat v. Advokatfirmaet Vaghefi
2016 - 2017 Advokat v. Advokatfirma Shiraz
2015 - 2016 Dommerfullmektig v. Hedmarken tingrett
2012 - 2015 Advokatfullmektig v. Wikborg Rein Advokatfirma
2009 -2012 Stipendiat og traniee ved div. advokatkontorer

Espen Andre Solberg

EAS Advokatfirma AS

Særskilt kompetanse tilknyttet forhandlinger, fast eiendom, arbeidsrett, erstatning ved personskade, strafferett, barnefordeling og barnevern. Kvalifisert og godkjent advokatmekler og rettsmekler.

Partner/advokat i Advokatfirmaet Holmen & Co. DA beliggende sentralt i Oslo nær Oslo S. Vårt advokatkontor ble etablert i 1986. Vi bistår private klienter og mindre virksomheter i Oslo og Østfold. Vi har også lang erfaring med å bistå engelsk, polsk- og spanskspråklige klienter.

Trygve Eriksen

Advokat Trygve Eriksen AS

Advokat med lang erfaring med boligrett, arbeidsrett, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser. Mitt mål er å tilby kvalitetsmessig god bistand og gi klienten trygge og ærlige råd i saken.

Cathrine Hambro

Bull & Co Advokatfirma AS

Jeg jobber vesentlig for næringslivet, og har noen oppdrag for privatpersoner. For bedriftsmarkedet arbeider jeg med miljø- og forurensningsspørsmål herunder regulatoriske spørsmål. Jeg har spesiell kunnskap om avfallsbransjen. Videre jobber jeg for miljøorganisasjoner, bl. a. som prosessfullmektig på Klimasaken. Andre stikkord er: energirett, miljørett, kontraktsrett, forvaltningsrett