Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Roald Marcelius Engeness

Advokat Roald M. Engeness

Jeg er opptatt av å holde meg faglig a jour. I denne forbindelse har jeg bl. a. stor nytte av at jeg gjennom mange år har vært og er sensor i arbeidsrett og sjørett ved Universitetet i Oslo. Dette er fag som jeg også deltar på kurs i, også som foreleser.

Håkon Malm

Advokat Håkon Malm

Allmennadvokat

Bevilling siden 1998

Alminnelig praksis med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, arve- og familierett, erstatningsrett, arbeidsrett,dødsboskifte, testamenter/samboeravtaler, samt saker etter rettshelploven, herunder forretningsjuridiske emner innnenfor kontraktsrett, selskapsrett, skatterett, erstatning m.v.

Heidi Brandt

Advokat24 AS

Allmennadvokat

Bevilling siden 2005

Særlig kompetanse i alle deler av utlendingslovgivningen med landkunnskap med vekt på deler av Asia og midtøsten.

Bred forvaltningserfaring

Anders Hansson

Sørlandsadvokatene DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2017

Jeg jobber som advokat og har bred erfaring. Jeg blant annet jobbet som dommerfullmektig i Hammerfest tingrett. Jeg er spesialist på arbeidsrett, herunder oppsigelser, nedbemanninger, pensjon og lønn. Jeg har også ekspertise innen kontraktsrett og familierett.