Har fars særkullsbarn rett på morsarv?

Publisert: 19.01.2023

Min far var gift, fikk to døtre, nå 58 og 62 år, deres mor døde tidlig. De hadde nesten ikke noe penger, bare lån. Min far ble sittende i uskiftet bo helt til i dag. Jeg er 45 år, mine foreldre ble aldri gift og bor ikke sammen. Dersom min far skulle gå bort, vil mine søsken ha krav på morsarv tilsvarende 50 % av hans nåværende formue?

Svar:

Her ville jeg sjekket om det er korrekt at han sitter i uskiftet bo, eller om han tok over boet med grunnlag i ektefellearv. I så fall er boet skiftet, og hans to døtre har ikke noe krav på morsarv.

Om han sitter i uskiftet bo, og ikke har skiftet dette, så er reglene slik at da anses halvparten av boet å komme fra førstavdøde og den andre halvparten fra lengstlevende. De vil da ha rett til morsarv av halvparten.

Jeg presiserer at det kan tenkes unntak fra denne fordelingen ( om f.eks, særeie inngår i uskifteboet).

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: