Har jeg noen rettigheter når det kommer til uskiftet bo?

Publisert: 07.11.2023

Min far er død, og hans kone som har sittet i uskiftet bo, er nå også død. Hennes to barn sier jeg ikke har rett til noen arv, medfører dette riktighet?

Svar:

Om gjenlevende ektefelle har sittet i uskiftet bo, er det vanligvis slik at boet deles i to like deler, og fordeles med en halvpart på hver av ektefellens slektsarvinger. Dette kan være annerledes dersom det er særeiemidler, men det bør da fremkomme av uskifteerklæring, og eventuelt ektepakt og/eller testament.

Jeg gjør også oppmerksom på at det kan være slik at gjenlevende ektefelle faktisk ikke satt i uskiftet bo, men tok over all arv etter din far da han døde som ektefellearv. Dette dersom arven etter han var innenfor ektefellens minstearv. Da arver ektefellen alt ( 4 ganger grunnbeløpet).

Du skal ha samtykket til at ektefellen kunne sitte i uskiftet bo, siden du er særkullsbarn. Jeg anbefaler deg å kontakte retten og få opplyst hva som ble gjort da din far gikk bort.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: