Hva skjer når en flytter fra kollektiv?

Publisert: 24.03.2022

Bor i et kollektiv med fire personer og har en felles leiekontrakt. Om én person ønsker å flytte ut etter at bindingstiden er utløpt, har denne personen som flytter ut ansvaret for å finne en ny person til kollektivet og «fylle» sin plass, eller er det utleier sitt ansvar? Oppsigelsestiden er på tre måneder. Får den personen eventuelt tilbake 1/4 av det felles depositumet som ble betalt?

Svar:

Det kommer helt an på hva som er avtalt i den leieavtalen hver og en av dere har inngått. Dette ansvaret må spesifiseres i avtalen. Noen leier et helt kollektiv alene og må selv fylle opp de ledige rommene, mens i andre tilfeller er det utleier som leier ut roim/hybler og da bærer risikoen selv for å fylle rommene.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: