Hvem har arverett når mannen dør?

Publisert: 04.01.2024

Far med 2 voksne barn fra tidligere ekteskap dør. Kone nr 2, gift 7 år. ingen felles barn. Kone 2 brakte ikke mye kapital inn i forholdet, men har bodd og delvis jobbet på landbrukseiendom eid av mannen de siste 7 år. Vil avdøde mann sin eiendom, biler, kjøretøy osv regnes som særeiemidler som hans barn kan kreve ikke blir fordelt som arv? Det finnes ingen testamente, men mulig odel på gården.

Svar:

Om det ikke er ektepakt mellom ektefellene, eller særeiebestemmelser fra givere/arvelater, så har han ikke særeie. Men: hans barn kan kreve verdiene han hadde med seg inn i ekteskapet skjevdelt. Det er viktig at det fremsettes krav om dette. Da deles ikke verdiene mellom ektefellene slik at kun halvparten anses som arven etter han, men hans verdier skjevdeles som arv etter han. Ektefelle har likevel krav på ektefellearv på 1/4 av hans verdier. Odel har jeg ikke vurdert hvordan kan påvirke dette.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: