Hvilken formue skal legges til grunn for skifte?

Publisert: 26.04.2023

Sitter i uskiftet bo etter at min kone døde 2006, vi var gift. Vi har to barn, de ønsker å få utbetalt morsarven, som jeg sier ok til. Blir da utgangspunktet formuen vi hadde det året hun døde?

Svar:

De aller fleste sitter i uskifte med felleseiemidler, så svaret er basert på dette.

Når man sitter i uskifte, så overtar man alt etter avdøde, og alt man selv erverver senere går også inn i uskifteboet.

Du kan selv velge når du vil skifte. Det er verdiene på skiftetidspunktet som skal legges til grunn. Du har halvdelen av uskifteboet, og den andre halvdelen anses å være fra din avdøde ektefelle. Men husk: når du skifter mens du selv er i live, så har du rett til ektefellearven på 1/4 av hennes andel. Det er således 5/8 av det totale uskifteboet som skal til deg.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: