Hvor raskt må utleier svare på henvendelser fra leietaker?

Publisert: 04.05.2023

Hvor lang tid kan en utleier gå uten å svare på kommunikasjon fra leietaker? Og hva kan jeg gjøre etter dette tidsrommet har passert? Jeg har kontrakt med minstetid og mulighet for fremleie, problemet er nå at jeg har noen å fremleie til, men så svarer ikke utleier meg. Har prøvd å ringe, sende sms og sendt mail.

Svar:

Det følger av husleieloven § 7-6 at det anses som aksept fra utleiers side hvis det ikke gis svar innen en måned etter at det er levert en skriftlig søknad til utleieren om fremleie eller opptak av flere personer i husstanden etter reglene i husleieloven §§ 7-1 til 7-5. Denne bestemmelsen kan fravikes hvis det gjelder leie av lokaler, mens den kan ikke fravikes til ugunst for leietakeren ved leie av bolig, se husleieloven § 1-2.

Det er derfor relevant å se hva som er avtalt i leiekontrakten med tanke på utleie, og om det vil omfattes av tidsfristen oppgitt i husleieloven § 7-6. Søknaden om fremleie må være skriftlig for at fristen skal begynne å løpe. Hva som regnes som skriftlig vil avhenge av kontrakten og hvordan skriftlig kommunikasjon mellom dere har vært tidligere. Noen ganger vil e-post bli ansett som skriftlig, mens i andre leieforhold vil det kun være fysiske brev som vil oppfylle kravet til skriftlighet.

Del denne artikkelen: