Jeg jobber 60 prosent i en barnehage, men kommunen har pålagt oss ferie, er dette lov?

Publisert: 14.03.2024

Hei. Jeg jobber 60 prosent i barnehage med faste fridager. Barnehagen er stengt påske og jul. Før avspasserte vi disse dagene, time mot time. Nå har kommunen pålagt oss å ta ut 1 ferieuke disse dagene. Har ingen arbeidsdager i julen '24 pga mine faste fridager, og 1.5 dager i påsken (onsdag før skjærtorsdag er halv arbeidsdag). Kommunen krever likevel at jeg må ta ut 1 ferieuke (3 arbeidsdager) og sier at dette vil jevne seg ut med årene. Har de rett til å frata meg feriedager på denne måten?

Svar:

Dette avhenger av arbeidsavtalen din som et utgangspunkt. Dernest er det avhengig av hva som er bestemt i gjeldende tariffavtale, om du er tilsluttet en slik, noe jeg vil anta at du er. Når det er sagt, så kan ikke arbeidsgiver ensidig endre på arbeidsavtalen eller de arbeidstidsvilkår som er avtalt i en arbeidsavtale og/eller en tariffavtale. Jeg vil råde deg først til å ta kontakt med en tillitsvalgt. Imidlertid kan det ligge under arbeidsgivers styringsrett å avgjøre hensiktsmessigheten for arbeidet mht plasseringen av fridager. Ferie skal i utgangspunktet være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver kan således ikke pålegge eller utpeke feriedager. Dette gjelder ikke i samme grad mht ferie som avvikles i ferietiden (om sommeren). Det må foretas nærmere undersøkelser før en kan gi et konkret og styrende svar på ditt spørsmål.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: