Jobben min har fast kjøregodtgjørelse, men sjefen nekter å dekke reisene i arbeidstiden

Publisert: 07.02.2024

Hei, Jeg har per i dag en jobb med fast kjøregodtgjørelse og får i tillegg lov til å skrive 3,5kr per kilometer for alt av kjøring i arbeidstiden, pluss bompenger. Når jeg begynte satt jeg på hovedkontoret fast. Nå har arbeidsplass skiftet seg og jeg sitter ute på prosjekt. Har nå lenger reisevei til jobb pluss en ekstra bomstasjon. Kontrakten min står det firma sitt navn som arbeidsplass, er dette gyldig? Må jeg selv dekke den lengre reiseveien jeg har fått? Arbeidsgiver nekter å betale.

Svar:

Arbeidstaker er normalt selv ansvarlig for utgifter/kostnader til reise til og fra arbeidsstedet. Men det kan selvfølgelig avtales noe annet i arbeidsavtalen. Ved endring av arbeidssted, er det spørsmål om dette ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, slik at arbeidsgiver ikke behover å gå til oppsigelse for å endre på arbeidsforholdet. Dette kan være nærmere regulert i arbeidsavtalen. Hvis dette ikke er omhandlet, så er det spørsmål om endringen er vesentlig. Arbeidsgiver pålegger deg en ekstrakostnad som kan være brudd på arbeidsavtalen din, når en tar utgangspunkt i avtalt arbeidssted med forutsatte reisekostnader til og fra arbeidet. Dette blir en konkret vurdering som er avhengig av flere opplysninger for å kunne gi et konkret svar.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: