Jobbet færre timer enn stillingsbrøken tilsier

Publisert: 22.04.2024

Jeg har en stillingsprosent på 50 %, og jobber noen måneder mye mer enn dette, men de siste månedene har jeg jobbet ganske mye mindre enn dette. Når jeg spør om hvilken tidsramme arbeidsgiver regner stillingsprosent på, får jeg beskjed om at det skal jevne seg ut over sommeren, med andre ord at det regnes over et halvår. Er dette lov?

Svar:

Utgangspunktet er at det er arbeidsavtalen som regulerer dette. Men hvis ikke noe spesifikt er avtalt om dette, så innebærer en 50% stilling, at en i det minste har krav på 50% betaling i forhold til en 100% stilling. Når det gjelder regulering av arbeidstiden, vil dette være et forhold mellom partene. Du beskriver en ustrukturert situasjon/arbeidsforhold. Det vil da være opp til arbeidsgiver å disponere din arbeidskraft innenfor det som er forutsatt og avtalt mellom dere, og du vil ha krav på lønn tilsvarende en 50% stilling uansett om arbeidsgiver finner arbeide til deg eller ikke.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: