Kan kommunen pålegge flere arbeidsdager?

Publisert: 22.04.2024

Jeg er kommunalt ansatt, og er nå i en AAP - avtale der jeg arbeider inntil 80 % (4 d). Jeg er også sensor som innebærer at jeg i perioder på vår og høst kan være ute på oppdrag (fra fylket i samarbeid med kommunen) over tre sammenhengende dager. Det innebærer at jeg er ute av mitt vanlige arbeid (dagene kan variere, og jeg har da søkt permisjon med lønn, refusjonsordning). Jeg er nå blitt pålagt å jobbe 5 dager, da HR-avdelingen mener at jeg ikke bare kan bytte dag. Stemmer dette?

Svar:

Et ansettelsesforhold er avtalebasert. Begge parter må være enige i endringer av det som er avtalt. Dette spørsmål gjelder allokering av din arbeidskraft og må avtales/klargjøres mellom Fylket og kommunen i samarbeide med deg. Det er altså tre parter som må komme til enighet om hvilken ordning som skal gjelde.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: