Kan man få jobbtilbud uten kontrakt?

Publisert: 18.06.2024

Kan man få jobbtilbud uten kontrakt? Hvis man er i en slik tilfelle og takker ja til tilbudet, men man senere ser kontrakten kan man angre valget?

Svar:

Det som blir avtalt er det som gjelder. Hvis utkastet til arbeidsavtale ikke stemmer med det som er avtalt, står en fritt til å akseptere en endring eller å forkaste endringen. Hvis det er avtalt prøvetid, kan en si opp med 14 dagers varsel. Hvis ikke, må en forholde seg til avtalt oppsigelsestid eller 1 måned etter arbeidsmiljøloven. Hvis avviket er vesentlig, mellom det som er avtalt og det som praktiseres av arbeidsgiver, f.eks. arbeidstid eller avlønning, kan en være i posisjon til å gå fra arbeidsforholdet. Men det. må baseres på en konkret vurdering. Det kan ikke gis et generelt råd. En bør kontakte advokat eller Arbeidstilsynet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: