Kan NAV frata meg min uføretrygd dersom jeg investerer pengene jeg får i fond, aksjer og BSU?

Publisert: 20.03.2024

Jeg er ung ufør og har siden 2020 investert penger i fond, aksjer og BSU. 60-75% av min netto utbetaling har jeg investert i dette og lurer på om nav kan frata meg min uføretrygd dersom jeg blir for rik på dette?

Svar:

Det er kun pensjonsgivende inntekt som skal medregnes ifht. eventuell avkortning av din uføretrygd. Så lenge det er snakk om at du kun får en ren kapitalinntekt så påvirker ikke dette din utbetaling. Når det gjelder grensedragningene mellom pensjonsgivende inntekt og kapitalinntekt så kan skatteetaten gi nærmere veiledning om dette.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: