Kan sykdom eller skade påvirke uføregraden? Har dette noen betydning?

Publisert: 07.11.2023

Jeg ble uføretrygdet i desember 2018 med grunn i en type skade/tilstand. Om man senere får annen type sykdom/skade, urelatert til den første, men som også i seg selv er grunn nok til uføretrygd. Kan dette ha noe innvirkning, økonomisk, på den uføretrygd man opprinnelig har? Eller er det slik at har fått godkjent ufør med en tilstand/sykdom har det ikke noe å si hva som kan skje senere!.

Svar:

Hvis du har gradert uføretrygd så kan en etterfølgende sykdom/skade gjøre at uføregraden endres. Hvis du allerede er innvilget 100 % uføretrygd har imidlertid ikke etterfølgende hendelser noen betydning.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: