Lønn og ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 30.05.2023

En arbeidstaker avvikler ferie i oppsigelsestiden siden en ikke får tatt ut ferien i ferietiden. Bedriften betaler fast lønn i 11 måneder, og opptjente feriepenger den 12. måneden (juni). Arbeidstaker avvikler ferien i mai måned. Har arbeidstakeren rett på lønn for mai måned?

Svar:

Nei. Arbeidstakeren har i dette tilfellet ikke rett til lønn for mai måned.

Praksis i de fleste virksomheter er lik den du beskriver, at opptjente feriepenger utbetales i juni, uavhengig av om ferien faktisk avvikles da.

Siden det i ditt tilfelle skal avvikles ferie før arbeidsforholdet avsluttes, vil det være riktig å trekke lønn for de dagene ferien faktisk avvikles i mai, og i stedet utbetale feriepenger iht. ferieloven § 11 (1).

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: