Lovlig økning av leie?

Publisert: 23.03.2022

Det har blitt byttet strømanlegg på campingen der vi har fast plass. Dette har ført til et påslag på campingleien med 1187,- per år. I tillegg må vi betale for strømmen vi bruker. I tillegg kommer vanlig indeksregulering. For et par år siden ble også leien regulert ved at vi må betale leie i forhold til størrelsen på plassen, i stedet for fast pris som var lik for alle. Så på 5 år har kostnaden økt med over 100 % for vår del. Er dette lov? Og kan vi belastes for nødvendig vedlikehold?

Svar:

Det kommer helt an på hvordan deres leieavtale ser ut. Hvis det er en prisjustering i avtalen så må man forholde seg til dette. Men for øvrig kan man ikke i forbrukeravtaler ta inn nye kostnader uten at dette er gjort kjent på forhånd. Det er vanskelig å vurdere hva som er lov uten å kjenne til den opprinnelige avtalen.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: