Må betale ekstra strøm for vannrør lagt over bakken

Publisert: 13.01.2023

Vi leier et hus med varmepumpe. Egen måler, strøm er ikke inkludert i leien. Forbruket er i snitt på ca 24 kwt. Pga brudd på vannledning fra brønn inn til huset, huseier har lagt en ny ledning fra brønnen. Denne er ikke lagt ned i bakken, vi må ha på en varmekabel i vannledning for å unngå frost. Etter vi satt på varmekabel har forbruket steget til 70 kwt i snitt. Huseier har gitt en muntlig avtale om å trekke av 250 kr pr mnd på leie, som er for lite. Skal vi stå for denne ekstra strøm kostnaden?

Svar:

I utgangspunktet vurderer jeg at det er utleier som må sørge for at det er tilførsel til vann i huset, da tilgang på vann må anses å være inkludert i leien. Slik at kostnader for at det skal være rennende vann vurderes å være utleiers ansvar. Dette bør da beregnes over tid og dekkes av utleier slik saken fremstår for meg.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: